İçeriğe atla


     

Fotoğraf

Trafik Cezası 47/1A Ve 46/2C Itiraz Dilekçe Örneği


 • Please log in to reply
43 cevap var

#1 Erdem Güleç

Erdem Güleç
 • Üye
 • 20 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Antalya
 • Araç: peugeout 08
 • Doğum Yılı: 1989
 • Meslek: öğrenci

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:00

Merhaba Arkadaşlar.

Geçen hafta bana bir ceza tebliğ edildi. bu cezaya göre 26.01.2013 02:45 tarihinde dur ikazına uymamışım ve tehlikeli araç kullanmışım.

İnternette ve forumda araştırdım aradığımı bulamadım.salı gününe kadar itiraz etmeme gerekiyor ama ben hala nasıl dilekçe yazacağım anlamış değilim.

Sizlerden bu konuda tecrübeli birinden dilekçe örneği istiyorum.

itiraz edeceğim nokta şu: 26 ocak tarihinde o saatlerde "tam emin olmamakla" birlikte orada o saatte olduğumu hatırlamıyorum. ama bir o kadarda kesin olarak "herhangi bir zamanda dur ikazına uymamazlık yapmadığıma" eminim. o nedenle bu dilekçeyi o saatte orada değildim diyemi yazayım yoksa bana kimse dur ikazı yapmadı diyemi yazayım?

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

     

#2 Mehmet Özyürek

Mehmet Özyürek
 • Yönetici
 • 42,739 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Nevşehir
 • Araç: 06 Tdci Ghia Jatco
 • Doğum Yılı: 1969
 • Meslek: Sigorta Acentesi

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:04

Aynı cezadan Ali Eren hocama da yazmışlar... Onun yorumunu bekleyelim...

Ancak sadece dilekçe olmaz dava açmanız gerekir..
Sevgili arkadaşlarım. Özel mesaj ile çok fazla teknik soru almaktayım. Bu durumdan şahsım olarak hiç bir şikayetim olmamasına rağmen forum adına ciddi rahatsızlık duymaktayım. Çünkü: Sorunlar foruma yazılmalıdır, Herkes özel mesajla çözüm arasaydı, bu forum olmaz, soru soracak kimse de bulunamazdı. Özel mesaj ile teknik soru sorarak foruma zarar veriyorsunuz, Sorunları foruma yazın lütfen.

#3 Erdem Güleç

Erdem Güleç
 • Üye
 • 20 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Antalya
 • Araç: peugeout 08
 • Doğum Yılı: 1989
 • Meslek: öğrenci

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:12

Dava açıcam Mehmet abi, sulh ceza mahkemesine başvururken yazacağım dilekçe hakkında yardıma ihtiyacım var. itiraz sürem salı gününe kadar doluyor, ondan dolayı biraz acelem var açıkcası

#4 Hüseyin Yergin

Hüseyin Yergin
 • Kulüp Üyesi
 • 693 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Osmaniye
 • Araç: 2008 focus titanium
 • Doğum Yılı: 1981
 • Meslek: memur

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:15

Sulh Ceza Mahkemesine dava dilekçesi yazmanız gerekiyor, ama ispatlamanız lazım o saatler de orada olmadığınızı size dur ikazı yapılmadığını.
Hak kulundan intikamını yine kul ile alır,Bilmeyen ilm-i ledünü anı kul yaptı sanır.cümle eşya halıkındır kul eliyle işlenir,Emri bari olmayınca sanma bir çöp deprenir.

#5 Zafer Ayvacı

Zafer Ayvacı
 • Kulüp Üyesi
 • 9,361 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Karabük
 • Araç: 93 Doğan SLX
 • Doğum Yılı: 1984
 • Meslek: Üniversal Memur

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:22

Şeklin çok önemi yok da, plaka hatası değilse muhtemelen kaybedeceksiniz. Orada olup olmadığınızdan bile emin değilsiniz anlaşılan.

Örnek olarak internette şu varmış.

İSTANBUL ……………… SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE (buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN :ad soyadı
(adres)

İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi : ….....2006

İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi : ......2007

İtiraz konusu : Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AçIklamalar :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ...tarihli, toplam ... YTL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, .... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre .... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ..... tarihinde tebliğ edilmiştir.
"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili
mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ...... tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ..... tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.


3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan "......" suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.itiraz eden
.İsim adres..................


Ekleri :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih
....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş,
2006/129k. no.lu dosyasından verilen karar örneği.

3- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı sureti.
Allah'tan korkana, ölüm yâr gelir; Ölümden korkana, dünya dar gelir...

 


#6 Erdem Güleç

Erdem Güleç
 • Üye
 • 20 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Antalya
 • Araç: peugeout 08
 • Doğum Yılı: 1989
 • Meslek: öğrenci

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:22

teşekkürler Zafer bey, bu taslağa bende ulaşmıştım ancak tutanağın "düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün" içinde tebliğ olayı kalkmış sanırım. benim cezayı yediğim tarih 26.01.2013 bana 12.03.2013 te yani 2.5 ay sonra ulaştı.ama yasa değiştiği bu süreyi 365 güne çıkardıkları için geç tebliğ konusunda itiraz edemiorum. itiraz etmek istediğim konu ile ilgili sanırım kendi cümlelerimle birşeyler yazmam gerecek.

Bu mesaj Erdem Güleç tarafından düzenlendi: 24.03.2013 - 18:26


#7 Zafer Ayvacı

Zafer Ayvacı
 • Kulüp Üyesi
 • 9,361 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Karabük
 • Araç: 93 Doğan SLX
 • Doğum Yılı: 1984
 • Meslek: Üniversal Memur

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 18:23

.............
Siz ben oradan o tarihte oradan geçmedim veya oradan geçtim ama bana dur ihtarı yapılmadı diyeceksiniz.
Allah'tan korkana, ölüm yâr gelir; Ölümden korkana, dünya dar gelir...

 


#8 Erdem Güleç

Erdem Güleç
 • Üye
 • 20 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Antalya
 • Araç: peugeout 08
 • Doğum Yılı: 1989
 • Meslek: öğrenci

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 19:03

Arkadaşlar şöyle bir diekçe yazdım ama kurallara uygun mu? bir sıkıntı var mı? ne düşünüyorsunuz?

SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ANTALYA


İTİRAZ EDEN………… : Erdem Güleç – *** Konyaaltı/Antalya


İTİRAZA KONU TRAFİK
TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ ..: 26.01.2013


İTİRAZA KONU TRAFİK TUTANAĞIN
TARAFIMA TEBELLÜĞ TARİHİ………..: 12.03.2013

İTİRAZ KONUSU……………………………. : Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 26.01.2013 tarih GM seri, 153737 sıra no.lu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen (Polis Memurları X.Y (sicil no:******) ve V.Z(sicil no:******)tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkında.


İTİRAZA KONU OLAY VE AÇIKLAMALARIM……:


1- 07 *** ** tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğum aracımın; Karayolları trafik kanunu`nun 47/1A ve 46/2C maddesi hükmüne istinaden Dur İkazına Uymama ve Tehlikeli Araç Kullanma suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 26.01.2013 tarihli, toplam 332 TL.Bedelli trafik cezası tutanağı 26.01.2013 günü düzenlenip, 12.03.2013 tarihinde kapıma PTT tarafından adreste kimsenin olmadığı nedeniyle tebligatın muhtara bırakıldığı notuyla öğrendiğim, benimde 13.03.2013 günü gidip muhtardan alarak bu şekilde tebliğ almış olduğum idari para cezası tutanağı tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 26.01.2013 tarihinde gıyabımda Polis Memurları X.Y ve V.Z tarafından düzenlenmiş ve tarafıma neredeyse 2.5 ay geçtikten sonra yani 12.03.2013 günü adreste olmadığım için (Akdeniz Üniversites Tıp Fakültesi’nde okuyorum gündüz evde bulunmuyorum,birlikte yaşadığım annem ile babam da çalıştıklarından) kapıma PTT tarafından not bırakılmış, 13.03.2013 günü ise Muhtardan gidip almak suretiyle tebliğ edilmiştir.


Söz konusu Polis Memurlarının gıyabımda tuttuğu ceza tutanağının Tebliğ tarihi resmiyet de 12.03.2013 günü kabul edilmişte olsa,

Benim muhtardan teslim aldığım 13.03.2013 günü bana tebliğ edilmiş kabul edilse de ben bu suçu kesinlikle işlemedim ve tebligatta gecikme vardır.
Ben yasalara kanunlara bağlı, normal yaşantımda kural ve kaidelere uyan bir insanım.
Söz konusu tarih ve saatte 26.01.2013 saat 02:45 tutanakta belirtilen.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunma olasılığım yok denecek kadar azdır.Trafik Tutanağının neredeyse 2.5 ay sonra tarafıma tanzim edimiş olması savunma hakkımı kısıtlasada, yaptığım muhakemeden sonra bu tarihte bu cadde de bulunmadığıma kanaat getirdim.Çünkü 25.01.2013 tarihinde Göz Hastalıkları stajı sınavına girdim ve ertesi gün(26.01.2013)saat 8:30 da ders başı yapılan ve 12 saat süren Tıpta uzmanlık hazırlık merkezindeki derse katıldım.Bu gerçekleride göz önünde bulundurarak o tarihte(26.01.2013) o saatte(02.45) o caddede(Gazi Mustafa Kemal Bulvarı) bulunmadığıma eminim.ayrıca emin olduğum diğer bir konuda hayatımda bir kez bile,bir polis memurunun dur ihtarına uymamazlık yapmadım.
Ayrıca Kanun koyucunun “TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİĞ’İN: Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacak İşlemler” başlıklı 10.uncu maddesi gayet açıktır:

Madde 10 - (Değişik madde: 22.04.2003 – 25087 s. R.G/Yön.
Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir.Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

b) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçlar, tutanağın düzenlendiği yerin dışında başka bir tescil kuruluşuna kayıtlı olup bilgisayar sorgulamasında adresi tespit edilemiyorsa adres tespiti için tutanağın iki nüshası ilgili tescil kuruluşuna yedi iş günü içerisinde gönderilir. Tescil kaydına göre araç sahibi veya işleteninin adresleri arşiv kayıtlarından tespit edilir ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanarak tebligat yapılır, tutanağın bir sureti de takip ve tahsili için ilgili mal sandığına gönderilir.

c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/1-2, 31/b, 36/Son ve 49 uncu maddeleri hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücülerin aynı zamanda araç sahibi olmamaları halinde araç tescil belgesindeki araç sahibine ait bilgiler esas alınarak, araç sahipleri adına tescil plakasına göre olay yerinde ceza tutanağı düzenlenir. Bu şekilde araç sahipleri adına tanzim edilen tutanaklar, görev hitamında bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir,(a) veya (b) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

d) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahibinin sürücü olması ve bu fiili işlediğinin tespiti halinde, ceza puanlamasına esas olmak üzere "Ceza Puanı" verilir.
Karayolları Trafik Kanununca tescil plakasına göre düzenlenen ve Tebligat Kanunun hükümleri uyarınca tebliğ edilemeyen ceza tutanakları, ilgili mal sandıklarına takip ve tahsili için gönderilir.”

Hükmü amirdir.


Söz konusu bu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı da aşikârdır.

Tutanak 26.01.2013 tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 02.02.2013 tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma neredeyse 2.5 ay sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan Dur İkazına Uymama ve Tehikeli Araç Kullanma suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir. Ben yasaya ve kanuna uyan bir insanım. *** Fakültesi Öğrencisi olarak insan hayatına değer veren ve trafik kurallarına uyan bir insanım. Yasalara kanunlara saygılı ve kurallara uygun yaşayan bir insanım. Tutanağın düzenlendiği tarih neredeyse 2.5 ay öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da bir nevi kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.


Açıkladığım nedenlerle ve söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak, hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
25.03.2013
İTİRAZ EDEN
ERDEM GÜLEÇEKLERİ:
1- Antalya Trafik denetleme şube müdürlüğünün 26.01.2013 tarih GM seri, 153*** sıra no.lu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- Tebliğ zarfının fotokopisi
3-07 *** ** plakalı hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı örneği
5- Ehliyet Örneği

#9 Erdem Güleç

Erdem Güleç
 • Üye
 • 20 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Antalya
 • Araç: peugeout 08
 • Doğum Yılı: 1989
 • Meslek: öğrenci

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 19:46

Arkadaşlar bu madde hala var mı?
TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİĞ’İN: Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacak İşlemler”

Madde 10
a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir.Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

#10 Erdem Güleç

Erdem Güleç
 • Üye
 • 20 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Antalya
 • Araç: peugeout 08
 • Doğum Yılı: 1989
 • Meslek: öğrenci

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 21:21

Arkadaşlar sağolsun forumumuzdan Avukat Necat abi yardımcı oldu, çok güzel bir dilekçe hazırladım yarın başvuruyorum, sonucunu sizlerle paylaşıcağımdan emin olabilirsiniz.

ANTALYA SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Trafik Ceza
Tutanağına İtiraz Eden : ERDEM GÜLEÇ Adres:***** Konyaaltı/Antalya


Karşı Yan : ANTALYA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Adres:Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı No:64 Antalya

Özü : Plakaya yazılan trafik idari para cezasına itiraz

Açıklamalar : 1)Sahibi olduğum 07 *** ** plaka sayılı aracı ile ilgili olarak, 26.01.2013 tarih ve GM153*** no.lu, 332 TL bedelli trafik idari para cezası tutanağı (EK– 1) ilgili aracın plakasına uygulanmıştır.

2) İş bu Trafik İdari Para Cezası, tarafımdan 12.03.2013 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

3) TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE ve TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS ve USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK M.10-a, M.10-b GEREĞİ: ARACIN TESCİL PLAKASINA KESİLEN CEZALARIN TEBLİĞİ İŞLERİNE 10 (on) İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞLANMALIDIR.
26.01.2013 tarihinde ihdas edilen idari para cezası, 06.03.2013 tarihinde tebliğe gönderilmiştir. Ekli ceza tutanağı tebligat zarfı (EK–2) ve PTT kayıtlarına ait belge (EK-3) incelendiğinde trafik idari para cezasının, kesildiği tarihten, 28(yirmi sekiz) iş günü sonra tebliğe gönderildiği sabittir. Sürenin açık şekilde ihlal edilmesi sebebiyle ilgili trafik idari para cezasının iptal edilmesi gerekmektedir.

4) Uygulamada sıkça görüldüğü üzere bana ait aracın plakası görevli memur tarafından not alınarak, arkadan ceza gönderilmek suretiyle savunma hakkım da açıkça sekteye uğratılmaktadır. Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan Dur İkazına Uymama ve Tehikeli Araç Kullanma suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir. Ben yasaya ve kanuna uyan tıp fakültesi öğrencisi olarak insan hayatına değer veren ve trafik kurallarına uyan bir insanım.Hayatımın hiçbir anında dur ihtarına uymamazlık yapmadığım gibi söz konusu tarihte bu adreste araç kullandığımı hatırlamamaktayım.

Sonuç ve İstem :Yukarıda sayılan nedenlerle ve ilgili Trafik İdari Para Cezasının iptaline ve tüm yargılama giderinin karşı yana yükletilmesini arz ve talep ederim.
Tarih:25 .03.2013

Ek: 1) Trafik Ceza Tutanağı
2) Ceza Tebliğ Zarfı
3) PTT tebliğ detayına ilişkin belge sureti
4) 07 BER 60 plakalı hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi
5)Nüfuz Cüzdanı örneği

ERDEM GÜLEÇ

#11 Rıdvan Ergün

Rıdvan Ergün
 • Üye
 • 867 Mesaj
 • Şehir: Kastamonu
 • Araç: Audi A6 3.0 Quattro
 • Doğum Yılı: 1967
 • Meslek: Danışman

Gönderim tarihi 24.03.2013 - 22:18

Ceza tutanağında aracınızın plakasından başka, marka; model, renk gibi ayırt edici özellikleri yazmıyorsa, dilekçenizde onu özellikle belirtin. Polisler yanlışlıkla başka bir plakayı sizinkine benzetmiş veya tutanağa yanlış girmiş olabilirler. Tutanakta ayırt edici özelliklerin yazılmaması başlı başına bir iptal sebebidir.
Sana söz ışık sönmeyecek FENERBAHÇEM
Direksiyonda eşek varsa, kaputun altındaki beygirin kıymeti yoktur.

#12 Ayhan Onaran

Ayhan Onaran
 • Kulüp Üyesi
 • 14,824 Mesaj
 • Şehir: Ankara
 • Araç: 07 Focus Ghia
 • Doğum Yılı: 1978
 • Meslek: Bilgisayar+Emlak

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 09:41

Eğer cadde de Mobese kamerası gibi bir sistem varsa onu da belirtilseniz iyi olur.Baksınlar o tarih ve zamanda sizin aracınız oradan geçmiş mi belli olur..Ancak bu tip davalarda çoğunlukla şu yapılır..Hakim cezayı düzenleyen kişilerin ifadesine başvuruyor.Onlarda doğal olarak biz yanlış görmüşüz demiyorlar.Çünkü geçmiş zaman olduğu için olayı hatırlamıyorlar bile :) Tutanakta yazılanlar doğrudur diyorlar.Böyle olunca da ceza kesinleşiyor.Siz net olarak orada olmadığınızı ispat etmek zorunda kalıyorsunuz.Ayrıca ifadeyi veren şahıslar bir değil iki kişi olduğunda işiniz daha da zorlaşıyor.

Ben son cezam da ilgili yerde olmadığımı maalesef ispat edemedim.3 ay içinde dava sonucum neticelendi ancak maalesef kaybettim.Haksız yere 82 tl ödedim.Buna vesile olanları da Allah'a havale ettim.
''Bir eski dost,iki yeni dosttan iyidir''

#13 Sani Gerşon

Sani Gerşon
 • Moderatör
 • 20,724 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: İstanbul
 • Araç: 09 Megane III 1.5dci
 • Doğum Yılı: 1986
 • Meslek: IT & Satış/Hizmet

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 09:52

Merhaba,
Bilmiyorum biliyor musunuz, trafik mahkemesinde dava açmak 400tl gibi rakamlardan başlıyor.

#14 Zafer Ayvacı

Zafer Ayvacı
 • Kulüp Üyesi
 • 9,361 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Karabük
 • Araç: 93 Doğan SLX
 • Doğum Yılı: 1984
 • Meslek: Üniversal Memur

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 10:03

Merhaba,
Bilmiyorum biliyor musunuz, trafik mahkemesinde dava açmak 400tl gibi rakamlardan başlıyor.

Yanlış alarm :p
Allah'tan korkana, ölüm yâr gelir; Ölümden korkana, dünya dar gelir...

 


#15 Sani Gerşon

Sani Gerşon
 • Moderatör
 • 20,724 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: İstanbul
 • Araç: 09 Megane III 1.5dci
 • Doğum Yılı: 1986
 • Meslek: IT & Satış/Hizmet

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 10:08

Yanlış alarm :p


Ne kadar abi? 2 sene önce sorduğumda buydu :s

#16 Ayhan Onaran

Ayhan Onaran
 • Kulüp Üyesi
 • 14,824 Mesaj
 • Şehir: Ankara
 • Araç: 07 Focus Ghia
 • Doğum Yılı: 1978
 • Meslek: Bilgisayar+Emlak

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 10:09

Merhaba,
Bilmiyorum biliyor musunuz, trafik mahkemesinde dava açmak 400tl gibi rakamlardan başlıyor.


Yok böyle bir şey hiç bir zaman da olmadı :) Tamamen bedava..
''Bir eski dost,iki yeni dosttan iyidir''

#17 Zafer Ayvacı

Zafer Ayvacı
 • Kulüp Üyesi
 • 9,361 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Karabük
 • Araç: 93 Doğan SLX
 • Doğum Yılı: 1984
 • Meslek: Üniversal Memur

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 10:10


Ne kadar abi? 2 sene önce sorduğumda buydu :s

Yemişler seni, Dolandırıcılık çetesine denk gelmişsin demek ki :p Gomple bedave, bak bir üst mesaja; tecrübe konuşuyor :D di mi Ayhan abi? :D
Allah'tan korkana, ölüm yâr gelir; Ölümden korkana, dünya dar gelir...

 


#18 Sani Gerşon

Sani Gerşon
 • Moderatör
 • 20,724 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: İstanbul
 • Araç: 09 Megane III 1.5dci
 • Doğum Yılı: 1986
 • Meslek: IT & Satış/Hizmet

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 10:13

Yemişler seni, Dolandırıcılık çetesine denk gelmişsin demek ki :p Gomple bedave, bak bir üst mesaja; tecrübe konuşuyor :D di mi Ayhan abi? :D


Alla allaaa, direkt trafik mahkemesine gittik ya? Nasıl olur :s

Bi dk bi dk, biz kaza tutanağı için sormuştuk, cezaya itiraz için bedelsiz olabilir mi :s

#19 Ali Erkan Aktaşgül

Ali Erkan Aktaşgül
 • Üye
 • 242 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: İzmir
 • Araç: 11 Focus3 StylePlus
 • Doğum Yılı: 1979
 • Meslek: Devlet Memuru

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 10:28

"... hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir."

Gerçekten orada bulunmadıysanız ve o suçu işlemediyseniz öncelikle çok geçmiş olsun diyorum. Şehir içinde yapılan bir trafik uygulamasında trafik polisinin ya da asayiş ekiplerinin dur uyarısını duymamış/görmemiş de olabilirsiniz belki.

Ancak dilekçedeki bu ifadeler yanlıştır onu belirteyim. Devlet görevlileri tarafından tutulan tutanaklar asli ispat edilinceye kadar geçerli, kanuni belgelerdir. Burada hakimin tavrı da etkili olmakla birlikte, siz aksini ispatlamak zorundasınız. Eğer böyle olmasaydı polisler ellerinde kamera tüm günkü işlerini kaydederlerdi.

Bu mesaj Ali Erkan Aktaşgül tarafından düzenlendi: 25.03.2013 - 10:28


#20 Zafer Ayvacı

Zafer Ayvacı
 • Kulüp Üyesi
 • 9,361 Mesaj
 • Ülke: Türkiye
 • Şehir: Karabük
 • Araç: 93 Doğan SLX
 • Doğum Yılı: 1984
 • Meslek: Üniversal Memur

Gönderim tarihi 25.03.2013 - 12:34

Ali Erkan bey, insanlar mahkemelerin gerekçeli kararlarına aynı ifadelerle itiraz ediyor :) Polis tutanağına yazılmış çok mu?
Sonuçta itiraz ediyorsunuz, yani kabul etmiyorsunuz. Neyi nasıl söylediğiniz çok önemli değil.
Allah'tan korkana, ölüm yâr gelir; Ölümden korkana, dünya dar gelir...

 

0 Kullanıcı bu konuyu okuyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye